Årsträff 2016


Träff i Karlstad / Årsmöte i Club Knaus of Sweden 2016

Årsmötesprotokollet finner ni längre ner på denna sidan!

Nu har vi haft vår årsträff med årsmöte, vilken trevlig träff. 14 ekipage var på plats, därav många nya medlemmar, vilket är extra glädjande. Jan, Jörgen och Annika som var värdar för träffen hade verkligen lyckats med att ordna allt till det bästa, eller vad sägs om att vädret var så vackert att vi satt vid Vänerns strand och hade årsmötet. Ja ett stort tack till alla som gjorde träffen så rolig och trevlig, inte minst då värdarna men även alla andra på plats. Ni som inte var där ni missade verkligen något, en gemytlig och fin gemenskap hela långhelgen, trevliga besök på exempelvis Lars Lerins konstmuseum, god mat m.m. och prisbordet till de lotterier som såts på träffen de gick inte av för hackor, det var 5 (fem) camping bord över fulla.  Årsmötesprotokollet kommer att läggas upp på hemsidan så fort det är  justerat och klart.

Club Knaus vill gratulera pristagarna i årets medlemslotteri, där alla deltar som betalat medlemsavgiften för innevarande år:

1:a pris, en transportabel Gasolgrill vanns av CK 658 Ann-Kristin Nilsson.                                                                               2:a pris en Omniugn vanns av CK 614 Jan Holmström

Hälsar er ordförande Thomas Johansson

Vi vill rikta ett stort tack till våra sponsorer som hjälper oss att fylla lotteriernas vinstbord:

 Bergholms Försäljnings Ab och Kama Fritid AB

 

Årsmöte protokoll för Club Knaus of Sweden den 7.5.2016

1     Ordförande hälsade oss välkomna.

 • 2     Kallelsen till årsmötet godkändes.
 • 3     Till ordförande och sekreterare för årsmötet valdes Thomas Johansson och Anita Wahlgren.
 • 4     Att justera årsmötesprotokollet jämte mötesordförande valdes Gösta och Märta Myrén.
 • 5     I Jan Holmströms frånvaro föredrog Ingalill Bergvall styrelsens årsberättelse och den ekonomiska ställningen för 2015. Rapporten lades till handlingarna.
 • 6     Revisorernas berättelse godkändes och lades till handlingarna.
 • 7   Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för kommande verksamhets år.
 • 8   Inga rapporter har inkommit.
 • 9   Val av styrelseledamöter och suppleanter:

Till ordförande – fyllnadsval 1 år valdes Thomas Johansson

Till kassör 2 år valdes Jan Holmström

Till sekreterare 2 år valdes Anita Wahlgren

Till redaktör – fyllnadsval 1 år valdes Arne Wahlgren

Till revisor 2 år valdes Per Persson

Revisor Ingalill Bergvall kvarstår 1 år

Till suppleant nyval 2 år valdes Jörgen Lundberg

Till suppleant – fyllnadsval 1 år valdes Ralf Enholm

Till vice ordförande 2 år valdes Per-Anders Johansson

Jörgen Lundberg står kvar i valberedningen fram till Elmia mässan

 • 10   Behandling av förslag väckta av styrelsen:
 • Beslutades att endast nuvarande styrelsemedlemmar skall ha tillgång till Knaus mailadress.
 • Fr o m nu är samtliga medlemmar som betalt in medlemsavgiften i tid med i medlemslotteriet. Om man inte är på plats får man förfrågan om man vill betala frakt för ev vinst. Vill man inte det så återgår vinsten och lottas ut igen på nästa medlemslotteri.
 • Elmia har höjt avgiften så 1000:- räcker inte. Årsmötet beslutade att de som fått plats betalar in 300:- extra och i dessa ingår kostnad för utsändande av biljetterna som rek. Styrelsen uppmanar de medlemmar som köpt plats att ta kontakt med kassören när man kan ta emot eller samsända biljetterna.
 • Föreningen önskar få in fler medlemmar och styrelsen jobbar på detta.
 • 11   Inga motioner har inkommit.
 • 12   Årsmötet beslutade att medlemsavgiften kvarstår med 250:-. De medlemmar som tidigare ägt en Knaus får kvarstå som stödmedlemmar.
 • 13   Övriga frågor:
 • Anita Wahlgren föreslog att dekalen. framför allt siffrorna, skall vara mindre. Styrelsen fick i uppgift att ta fram ett förslag. Vi vet dock inte hur många dekaler som finns oanvända idag.
 • När kassören skickar ut biljetterna skall han samtidigt uppmana att man tar med långa sladdar till Elmia samt meddela att elen är för laddning ej värme.
 • Beslutades att årsmötet 2017 skall hållas i Borås eller dess närhet med Anita Wahlgren som sammanhållande.
 • Diskussion fördes om var det tält som Club Knaus äger skall härbärgeras. Jörgen Lundberg erbjöd sig. Tältet kan hyras privat till en avgift av 300:- per tillfälle.
 • 14   Ordförande avslutade mötet och meddelade att medlemslotteriet sker efter mötet.

Anita Wahlgren                                                         Thomas Johansson

Sekreterare                                                                 Ordförande

Justeras:

Märta Myrén                                                               Gösta Myrén