Medlems info.

Medlems information.

Club Knaus of Sweden, bildades av en handfull entusiaster våren 1990.
Det är helt ideell förening som är öppen för alla ägare av Knaus och Weinsberg husvagn eller husbil. Om en medlem av någon orsak byter märke på sin Husvagn/Husbil, har de möjlighet att kvarstå som stödmedlem, se speciella villkor längre fram i denna information.
Medlemsavgiften skall vara Club Knaus tillhanda senast den 31 december, året innan medlemsavgiften gäller för. Nya medlemmar som betalat årsavgiften efter den 1 Augusti får tillgodo räkna sig nästa år. Årsavgiften är för närvarande 290:-/familj, och betalas lämpligen på Plusgironummer:
590 80 – 2 Club Knaus.

Vad skiljer för ”vanlig” medlem och stödmedlem?
I medlemslotteriet som hålls på årsmötet, med priser skänkta av Generalimportören Bergholm, deltar endast medlemmar som äger en Knaus eller Weinsberg, husvagn eller husbil vid tidpunkten för årsmötet, de behöver inte vara närvarande på årsmötet för att delta/vinna. Det är medlemsnumret som utgör var och ens lott.
Alla medlemmar är välkomna att närvara på årsmötet och får gärna komma med förslag, däremot är inte stödmedlemmar röstberättigade och kan inte heller väljas till styrelseuppdrag. Men naturligtvis alla medlemmar välkomna att vara med i och delta i club Knaus olika kommittéer och kan även inneha andra uppdrag för Club Knaus.
Club Knaus medlemmar som innehar Knaus/Weinsberg husvagn eller husbil har förtur att boka och betala Elmiabiljetter före stödmedlemmar. Dock endast fram till datumet då Caravan Club släpper sina biljetter på marknaden. Stödmedlemmar kan ställa sig på kölista när som helst.
Betalning av bokad biljett bör ske snarast, priset/biljett är idag 1900:- inklusive ladd el. Återköp av betald biljett kan EJ ske.”
Exempel på klubbförmåner:
Rabatt på tillbehör hos merparten Knaus-återförsäljare (nya förhandlingar pågår), mot uppvisande av medlemskort, vilka skickas ut i början av året efter det att vi erhållit betalningen.
I maj/juni varje år träffas vi för årsmöte och Klubb-träff. Där bjuder vi på oss själva, barn som vuxna, och umgås i en mycket öppen och spontan gemenskap. Vi har hittills och försöker även fortsättningsvis att träffas på olika platser runt om i Sverige från norr till söder och öster till väster. Har du en idé om en trevlig samlingsplats, hör då av dig till oss. Som tidigare framgått har Club Knaus en egen camp på Elmia område 1.
Vi värnar om kamratskap, gemenskap och trivsel oss emellan och så hoppas vi på några spontanträffar för medlemmarna ute i landet. Har du idéer om arrangemang, lämpliga club Knaus förmåner eller annat hör av dig till info@clubknaus.se